Nomor på TV i höst

2014-09-03

Här bekämpar de Göteborgs råttor
http://www.expressen.se/gt/har-bekampar-de-goteborgs-rattor/

2014-09-11

Råttorna orsakar skador för miljontals kronor! 

Hösten närmar sig och det börjar bli kallare. Det leder till att råttor och möss väljer att flytta inomhus.
- Råttorna orsakar skador för miljontals kronor, säger August Karlsson, skadedjurstekniker på Nomor.
Förr hörde man ofta att det i en storstad finns lika många råttor som människor. Idag kan antalet vara så högt
som en och en halv till två råttor per invånare.

- Jag har till och med ibland hört att det går tre råttor per invånare, säger August Karlsson på
Nomor, som har noterat att antalet råttsaneringar de senaste åren har ökat markant.

Ökar lavinartat

År 2010 genomförde Nomor drygt 7 000 råttsaneringar, i år är prognosen närmare 14 000 saneringar. Värt att
veta är att i teorin kan ett aktivt råttpar ge upphov till 800- 1 000 nya råttor under ett år.

- Antalet råttsaneringar bara i Stockholm har stigit rejält de senaste åren, bland annat på grund av bygget av
Citybanan, påpekar August Karlsson. När det sprängs i berggrunden skräms råttorn fram. 
Råttorna letar reda på nya boplatser, exempelvis i parker, soprum eller fastigheter samt i otäta avloppssystem.
Det behövs endast ett hål på 20 mm för att en råtta ska kunna slinka igenom. Det motsvarar diametern på en
enkrona.

- Råttorna bosätter sig gärna i närheten av människor, eftersom det där finns mat. När de väl har etablerat sig
kan de vara svåra att bli av med. 

Gnager på allt

Ett av problemen med råttor är att de är gnagare. De måste gnaga för att slipa ned sina tänder.
- De kan gnaga på allt, exempelvis elledningar, datakablar, fiberoptik och plaströr. Men de kan även tugga
sönder material i golv, väggar och tak, säger August Karlsson. Deras urin luktar dessutom extremt illa och kan
sprida sjukdomar till oss människor. Om du röjer runt i ett slutet utrymme där råttor härjat kan även bakterier
spridas via dammpartiklarna. 

August har några generella tips för att minska risken för en invasion av råttor nu när det börjar bli kallare.
- Företag som vill säkerställa sin produktion och undvika risk för bakterier, vattenskador, bränder eller
kortslutningar gör klokt i att gnagarsäkra sina lokaler. Täta springor mellan marken och fasaden, sätt igen
håligheter i väggarna och förse ventilerna med metallnät. Det här kan vi på Nomor eller en annan
skadedjursbekämpare hjälpa till med.
- Och hör av dig så fort du misstänker att du har fått in råttor i fastigheten. Det är viktigt att omgående få
hjälp med att få bort skadedjuren!

10 Tips hur du skyddar fastigheten från att invaderas av råttor
1. Mata inte fåglarna på marken.
2. Plocka undan fallfrukt.
3. Sätt lock på soptunnorna.
4. Städa runt byggnaden.
5. Täta springor mellan marken och fasaden.
6. Sätt igen håligheter i väggarna.
7. Undvik klätterväxter och buskar intill fasaden.
8. Förse ventilerna med metallnät.
9. Fyll på vattenlåsen i golvbrunnar.
10. Låt inte oanvända toaletter stå och bli torra. 

Antal råttsaneringar
Januari till augusti för respektive år samt för respektive helår.
*Se prognos i PDF här nedan.

En råtta kan bli 25 cm lång. Det behövs endast ett hål på 20 mm för att en råtta ska kunna slinka igenom.
Det motsvarar diametern på en enkrona.

Mer information
För mer information, kontakta Andreas Olsson, driftschef på Nomor, tel: 072-748 62 00, mail: ao@nomor.se
För att boka råttsanering, ring 0771-122 300 eller besök www.nomor.se 

Om Nomor AB:
Nomor AB (publ) är ett svenskt aktiebolag och näst störst inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet på den svenska marknaden.
Företaget har 120 anställda och omsätter drygt 100 MSEK (2013) samt finns representerade med fem regionkontor och nitton
lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Nomors huvudkunder är försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell,
kommuner, industrier och lantbrukare. Nomor erbjuder miljövänliga tjänster inom affärsområdena Skadedjursbekämpning, Matsäkerhet
och Hus & Hem som bidrar till att företagets kunder får en mer konkurrenskraftig verksamhet och ett bättre liv.