Filmklipp & Bilder

Vägglössen tar över lägenhet på Östermalm och råttor frodas i Göteborgs kloaker.

Mats jagar tupp och lägger ut råttgift i hönsgården.

Trailer för Råttjägarna

Ormar bygger bo vid utomhusbassängen

Jordgetingarna tar över kyrkogård - Råttjägarna

Hunden Mara spårar vägglöss i lägenhet

Extrema kackerlacksproblem i Göteborg

Ett bisamhälle i en skola i Järna

En av Nomors vardagshjältar: Mats En av Nomors vardagshjältar: Mats
En av Nomors vardagshjältar: Linnea En av Nomors vardagshjältar: Linnea
Nomors ”Råttjägare”: Amanda, Mats Linnea och Frank Nomors ”Råttjägare”: Amanda, Mats Linnea och Frank
En av Nomors vardagshjältar: Frank En av Nomors vardagshjältar: Frank
Det är viktigt med skyddskläder och rätt utrustning vid en getingsanering. Det är viktigt med skyddskläder och rätt utrustning vid en getingsanering.
Mats visar en fälla full med kackerlackor. Mats visar en fälla full med kackerlackor.
Systrarna Amanda och Linnea gör en getingsanering. Systrarna Amanda och Linnea gör en getingsanering.
En av Nomors vardagshjältar: Amanda En av Nomors vardagshjältar: Amanda